Predrag Djurdjic
_______________________________________

Predrag Djurdjic

Autor fotografija P.Đurđić u zadnjih pet godina snima prirodu u svom okruženju. Ciklusi kojima se bavi nazvao je " Svet oko nas " , detalji iz prirode koja nas svakodnevno okružuju. U različitim ciklusima obuhvataapstraktnu fotografiju, fotografiku, makro i fotografiju sa malim dubinskim oštrinama. Delovi ciklusa predstavljaju se i u video formi, kratkim klipovima za prezentaciju putem elektronskih medija.